Facebook

Волинський Центр Слуху і Мови Medincus

м. Луцьк, пр. Грушевського, 21. 

тел: +38 095 849 54 20

ДІАГНОСТИКА, ПРОФІЛАКТИКА І ЛІКУВАННЯ ХВОРОБ ВУХА

НОСА, ГОРТАНІ ТА РОЗЛАДІВ РІВНОВАГИ

Міжнародний Центр Слуху і Мови “Medincus” / Хірургічне лікування

Меню

Операції в глотці:

a) Аденотомія - видалення носоглоткового мигдалка

b) Аденотонзилотомія - видалення носоглоткового та піднебінного мигдалка

c) Пластика м’якого піднебіння

d) Пластика м’якого піднебіння з імплантуванням імпланту типу PILLARS

e) Пластика вуздечки язика

f) Тонзилектомія / тонзилотомія - повне видалення піднебінних мигдаликів, аба часткове їх видалення

g) Увульопалатофарингопластика (UPPP)

h) Увульопалатофарингопластика (UPPP) з використанням пристрою RaVor

Операції на вусі:

a) Антромастоїдектомія

b) Атикоантромастоїдектомія

c) Шунтування барабанної порожнини під місцевим чи загальним знеболенням

d) Епітимпанотомія

e) Мірингоосикулопластика - відновлення барабанної перетинки з реконструкцією ланцюга слухових кісточок 

f) Мірингопластика - відновлення барабанної перетинки

g) Радикальна операція на середньому вусі

h) Модифікована радикальна операція на середньому вусі

i) Осикулопластика - реконструкція ланцюга слухових кіточок

j) Пластика зовнішнього слухового ходу

k) Стапедотомія - хірургічне лікування отосклерозу

l) Тимпанопункція - пункція барабанної пертинки

m) Видалення холестеатоми з середнього вуха

n) Ревізійна тимпанотомія

o) Ревізійна тимпанотомія з реконструкційною операцією

Операції на носовій порожнині та приносових синусах:

a) Конхопластика - пластика носових мушель

b) Поліпотомія носа

c) Гайморотомія

d) Септоконхопластика - пластика носової переділки та носових мушель

e) Септопластика - пластика носової переділки

f) Функціональна ендоскопічна операція на приносових синусах з використанням навігаційної системи (FESS)

Операції на гортані:

a) Мікрохірургія гортані

Повний об’єм діагностики та імплантації кохлеарного імпланту, імпланту середнього вуха та кісткового імпланту.

Хірургічне лікування

Запис по телефону:

+38 095 849 54 20

+38 098 597 84 91

Міжнародний Центр Слуху і Мови Medincus

Польща, м. Каєтани, вул. Мокра, 7. 

тел / факс: +48 22 46 35 314

email: international@medincus.pl

www.medincus.pl

Волинський Центр Слуху і Мови Medincus

Україна, м. Луцьк, пр. Грушевського, 21

Волинська обласна клінічна лікарня, 

тел: +38 0332 29 51 73

       +38 095 849 54 20,       +38 098 597 84 91

email: medincus.volyn@gmail.com